• Komentarze off

  • admin

  • 26 listopada 2021

Naświetlarki, określane też mianem „fotonaświetlarek”, to maszyny wykorzystywane w przemyśle poligraficznym. Wykorzystywane są one do naświetlania form drukowych. Jakie są ich rodzaje? I na czym polega ich działanie? Jeśli chcesz się dowiedzieć, przeczytaj ten artykuł!

Co to jest naświetlarka?

Naświetlarka to urządzenie, które stosuje się do nanoszenia obrazu drukowego (czyli tego, co będzie znajdować się na odbitkach) na formę drukową lub kopiową.

Naświetlarki – rodzaje

Dobór odpowiednich naświetlarek zależy od zapotrzebowania określonej drukarni. Można wyróżnić kilka jej typów.

  • Naświetlarki działające w technologii CtP – wykorzystuje się je do bezpośredniego naświetlania płaskich form drukowych, noszących nazwę „blach”, najczęściej stosuje się tę technologię w druku offsetowym, w dużej mierze sprzęty te przypominają naświetlarki pracujące w technologii CtF.
  • Naświetlarki działające w technologii CtF – naświetlarki laserowe, wykorzystywane w postaci klisz do form kopiowych. W tym przypadku naświetlanie odbywa się negatywowo bądź pozytywowo, w wersji prawoczytelnej lub lewoczytelnej.
  • Naświetlarki działające w technologii CtPress – są to naświetlarki wyposażone w diody LED, zlokalizowane przy zespołach drukujących w urządzeniach wykorzystywanych w poligrafii, naświetlają one w formy drukowe tam, gdzie będzie odbywał się druk.

Jeżeli chodzi o naświetlarki działające w technologii CtF i CtP, można dokonać w nich podziału na: liniowe (kapstanowe) oraz bębnowe.

  • Naświetlarki bębnowe – w procesie tworzenia druku stosuje się w nich klisze bądź blachy wykonane z aluminium. Od strony warstwy światłoczułej wkłada się je do bębna maszyny (stąd nazwa), natomiast ruchomy laser oświetla po kolei wszystkie części bębna, zapoczątkowując proces tworzenia nadruku.
  • Naświetlarki liniowe – znajdujący się w nich laser jest nieruchomy, natomiast klisza przesuwana jest w nich ze stałą prędkością, dzięki czemu można tworzyć obraz utajony. Ruchome jest tutaj natomiast samo podłoże.

Zarówno w naświetlarce bębnowej, jak i tej liniowej, powstaje obraz utajony, tak jak w przypadku tradycyjnej fotografii. Aby móc wywołać i utrwalić obraz, konieczna jest obróbka chemiczna.

Zalety i wady naświetlarek bębnowych

Naświetlarki bębnowe zdecydowanie deklasują swoich liniowych przeciwników precyzją oraz powtarzalnością naświetlanego rysunku, a także wydajnością naświetlania. W tym przypadku istnieją jednak duże ograniczenia dotyczące wielkości naświetlanego materiału do wielkości bębna – maksymalny format ograniczony jest do szerokości 60 cm (czyli A2). Ich konstrukcja jest również bardziej skomplikowana w porównaniu do naświetlarek liniowych.

Zalety i wady naświetlarek liniowych

Ten rodzaj naświetlarek cechuje się większą prędkością, jednak ów typ uznaje się jednak za mniej dokładny niż naświetlarki bębnowe. Sporym ich atutem jest stosunkowo prosta konstrukcja, z niewielką liczbą elementów ruchomych. Technologia ta nie wymaga także dużych kosztów inwestycyjnych.