12 / 288 12 44

biuro@emergraf.com.pl

Linia do oprawy klejonej oprawa miękka bezszyciowa ACORO A-5 rok prod. 2006/7

Podstawowe parametry techniczne:
– liczba szczęk                                   20 szt.
– długość grzbietu                    min.  140 mm
maks.    430 mm
– szer. produktu                       min.   100 mm
maks.    320 mm
– grubość sprasowanego produktu min. 3 mm
maks.       60 mmOpis

Maszyna do oprawy bezszyciowej ACORO A5, rok produkcji 2006

Element oddzielający do Acoro A5, wraz z:
– podstawą do nakładaka bloków książkowych 3642, wraz z wibratorem i bez ściany rozdzielającej
– sprzęgłem przeciążeniowym i osłoną

Sterowanie przeprowadzające oraz napęd AC 5.5 kW do napędu maszyny zbierającej i przeprowadzenia do maszyny Acoro A5 oraz urządzeń z osobnymi szafami sterowniczymi

Element napędowy maszyny Acoro składający się z:
– 8 zacisków typu “kombi”
– napędu AC 5,5 kW sterowanego falownikiem
– sterowania poprzez “commander” urządzeniem głównym
– uchylnego monitora z ekranem dotykowym
– pochyłego wlotu
– stołu stablizującego bloki
– części poziomej i pochyłego wylotu
– urządzenia do pomiaru grubości bloków
Element pośredni do maszyny Acoro wyposażony w:
– 4 zaciski typu “kombi”
– stację frezowania 5.5 kW
– 2 osobne stacje typu “kombi” do obróbki grzbietu,
każda o mocy 1.5 kW, pierwsza stacja sterowana
falownikiem
– współbieżną stację wtórnego dociskania okładki

Element napinający do maszyny Acoro z:
– 8 zaciskami typu “kombi”
– podstawa do zamontowania klejownia grzbietowego z wyświetlaczem cyfrowym,
– podstawą do zamontowania klejownika bocznego
– stacje gazy z :1 para noży, stół szybkiej wymiany,2 transportery rolkowe,2 marki ustawiające,
– współbieżną stację dociskania grzbietu okładki

Standardowe mimośrodowe tarcze dociskowe
do stacji frezowania
Wysokowydajny frez pyłowy,
15 zębów, 250 mm
1 Przymiar do ustawiania wysokowydajnego frezu pyłowego

Frez wyrównujący, 48 zębów, 220 mm

Frez nacinający z 6 nożami
Głowica ze szczotką stalową,
średnica drutu 0.2 mm
Głowica mechacąca “Fibre-Rougher” z 36 ostrzami i szczotką
Sterowany raklem klejownik grzbietowy na klej topliwy, dwa wałki nadające, przeciwbieżny wałek zbierający, przestawny

Premelter PM 80/80, wolnostojący

Zespół klejenia bocznego na gorąco sterowany raklami
Wymienne tarcze nadające klej topliwy 3 mm

PM 18 / 18 l wolnostojący premelter,
wydajność topienia 12 kg/godz.,
podgrzewany wąż doprowadzający
i kontrola poziomu kleju

Pompa podciśnieniowa KLT 40 Pico, sucha

Poczwórny zespół rylujący i sterowanie do nakładaka okładki

Uniwersalny nakładak bębnowy okładki, wydajność nakładania 200 mm
Strona obsługi po prawej stronie

Przedłużenie magazynu do uniwersalnego nakładaka bębnowego okładki z 270 mm do 470 mm

Komplet bocznych 5 mm płyt dociskających
do dociskania okładek
Urządzenie do układania na lewo, z rolką przyspieszającą, standard
1 Urządzenie do pomiaru książki dla automatycznego pomiaru długości, szerokości bloku książkowego oraz długości i szerokości okładki, ruchome
1 System nakładania dyszowego PUR typu VPN
1 Urządzenie do roztapiania bloku PUR typu MOD 30, wolnostojący do dyszy VPN
1 Wózek klejowy do dyszy VPN do Acoro A5

A.
Zbieraczka 1571, 16 stacji, rok produkcji 2007

1
Element napędowy 1571 dwustacyjny, dł.= 1300 mm
– uchylny elektroniczny element sterujący z dwucyfrowym wyświetlaczem i możliwością wyboru danych obsługi – pełnoautomatyczna, samoustawna kontrola grubości arkusza ASAC
– 5-cio stopniowe zawężanie tolerancji z elektronicznym urządzeniem sterującym
– sekwencyjny rozruch i zatrzymywanie maszyny – stół bez ograniczników (do przygotowywania składek przed włożeniem ich do magazynu)

Element dodatkowy 1571 dwustacyjny, dł.= 1289 mm
– w pełni automatyczna, samoustawna kontrola grubości arkusza ASAC
– 5-cio stopniowe zawężanie tolerancji z elektronicznym urządzeniem sterującym
– sekwencyjny rozruch i zatrzymywanie maszyny – stół bez ograniczników (do przygotowania wstępnego składek przed włożeniem do magazynu)

Ograniczniki standardowe do magazynów składek, zapotrzebowanie na sprężone powietrze: 12 Nm3/godz. przy 6 barach
2 Pompa ciśnieniowo – próżniowa VTA 100 sucha, 1 szt. dla 6 elementów

Śluza wykładająca 3614/24” do zbieraczki 3695/3693 wykładająca bloki z podwójnymi lub błędnymi arkuszami

Taśma wykładania poprzecznego L=3000mm do śluzy wykładającej

ASIR – automatyczne rozpoznawanie arkusza

Element ustawiający 3641 L=1500 mm, z dyszami nadmuchu powietrza
w kanale i centralnym motorycznym ustawieniem

Element standardowy oszalowania
Urządzenie nakładania ręcznego dla 2 osób do zabudowy miedzy stacją
napinającą i elementem końcowym z fotokomórką i włączeniem autom.
ustawienia przy pustym takcie