EMERGRAF
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 32a
tel: (+48) 12-288-12-44 / sekretariat@emergraf.com.pl

Heidelberg Cylinder S

format 54 x 72 cm, nr fab.10810, maszyna z zespołem farbowym